Sitfa

Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

Virtuele Tentoonstelling

In 2014 is er een eerste virtuele tentoonstelling gemaakt.

Om deze te bekijken klikt u HIER.

De collectie

 

Er is veel materiaal verzameld en bewaard, onder andere correspondentie, films, foto's en boeken. Dit materiaal is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en is basis voor publicaties. Een groot deel van de collectie bevindt zich in het

Nationaal Archief te Den Haag. In de toekomst zal al het materiaal overgedragen worden.

 

Op 9 februari 2018 is tijdens een feestelijke plechtigheid, de formele overdracht aan het Nationaal Archief

bevestigd, in de vorm van ondertekening van  de bewaarovereenkomst.

Foto's en verslag van deze dag vindt u HIER.

 

U kunt de inventaris zoals deze raadpleegbaar is bij het Nationaal Archief HIER in PDF bekijken.

 

 

 

Projecten

 

De Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s. wil de komende jaren meer delen van de

collectie digitaliseren. Na het filmarchief zijn nu de foto's en fotoalbums aan de beurt.

Er is reeds een aanvang gemaakt.

Donaties hiervoor zijn nog steeds van harte welkom!

 

Ook zijn er vergevorderde plannen om een biografie te laten verschijnen over Karel Felix Kerkhoven. Hieronder leest u vast een korte beschrijving van hem.

Ook daarvoor zijn donaties zeer welkom!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL26ABNA 0503 4078 79, ten name van Stichting Indisch Familiearchief Van der Hucht c.s.

Informatie over fiscale aftrek van uw donatie kunt u bij onze penningmeester Jacqueline Hooijer (jacquelinehooijer@gmail.com) verkrijgen.

 

Karel Felix Kerkhoven (1887-1966) was de vierde zoon van Rudolph E. Kerkhoven (1848-1918) en Jenny E.H. Roosegaarde Bisschop (1858-1907), de hoofdpersonen uit Heren van de thee van Hella Haasse. Na zijn studie werktuigbouwkunde in Zürich liep Karel een stage bij Smit in Slikkerveer, werkte twee jaar bij zijn vader op Gamboeng en zes jaar bij Staatsspoorwegen te Bandoeng en Poerwokerto. In 1915 trouwde hij met Cornelia Wiechert en samen kregen ze twee dochters, Carla en Marga. In de voorliggende jaren had zijn vader de pacht voor theeonderneming Negla (Pengalengense hoogvlakte, hoogte 2000 meter) verkregen, die Karel vanaf 1919 ontwikkelde en tot grote bloei bracht.

De Japanse bezetting bracht in dit alles dramatische verandering. Karel werd, na een periode onder de Japanners op Negla, in een jappenkamp geïnterneerd. Na de bezetting nam hij, als enige die van zijn naaste familie op Java verbleef, de rehabilitatie van de ondernemingen Ardja Sari, Gamboeng, Malabar en Negla op zich. In het najaar van 1947 kon Karel voor het eerst naar de ondernemingen toe en werd hij geconfronteerd met de verwoesting ervan. Door de veranderde geopolitieke verhoudingen en daarmee het einde van de kolonie Nederlands-Indië, wilde hij niet langer in Indië blijven. Negla werd verkocht en toegevoegd aan de buuronderneming Sedep. Begin 1949 verliet Karel Nederlands-Indië, samen met Nelly die in juni 1947 vanuit Holland naar Indie was gekomen.

 

Karel overleed in 1966. Maar niet nadat hij de gigantische correspondentie van zijn vader toegankelijk had gemaakt: de bron van Hella Haasse’s ‘Heren van de thee’. Geïnspireerd door zijn vader bouwde Karel zelf ook een formidabele correspondentie op, deels verloren tijdens de Japanse bezetting en de periode van de Bersiap, deels gelukkig bewaard gebleven. Hierin komt het fascinerende beeld naar voren van een ondernemer, die aan de bloei van het Nederlands-Indië van de eerste veertig jaren van de 20e eeuw actief heeft bijgedragen, in jappenkampen geïnterneerd is geweest, en die de uittocht van de Nederlanders uit Indië aan den lijve heeft ondervonden.

Kortom, stof voor een zeer interessante biografie!

 

 

Doelstelling

het documenteren van de geschiedenis van de thee- en kinaondernemingen op West-Java, die sinds de tweede helft van de 19e eeuw door de families Van der Hucht, Bosscha, Kerkhoven, Holle en Van den Berg zijn gesticht en/of beheerd:

 

Ardja Sari

Gamboeng

Goenoeng Mas

Malabar

Negla

Panoembangan

Parakan Salak

Sinagar

Taloen

Waspada

 

Publicaties op basis van het archiefmateriaal

 

onder andere

 

  • Heren van de thee - Hella S. Haasse, Querido 1992.
  • Karel Frederik Holle. Theeplanter in Indië 1829-1896  - dr. Tom van den Berge, Bert Bakker, 1998.
  • Brieven van de thee - Nelleke Noordervliet, Querido, 2004.
  • Album voor Mientje - Norbert van den Berg en Steven Wachlin, Toth, 2005.
  • Theema-serie uitgaven van de Stichting

Parenteel

HIER kunt u het parenteel in PDF bekijken dat start bij het echtpaar

Albertus van der Hucht (1762-1812) en Carolina Frederica van Wijnbergen (1771-1842).

 

 

Donaties zijn van harte welkom!

 

Bankrekeningnummer NL26ABNA 0503 4078 79

ten name van Stichting Indisch Familiearchief Van der Hucht c.s.

 

© 2022 - Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

De rechten van het tentoongestelde materiaal op deze website berusten bij de Stichting of de betreffende maker van de foto's en beelden.