Sitfa

Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

© 2022 - Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

De rechten van het tentoongestelde materiaal op deze website berusten bij de Stichting of de betreffende maker van de foto's en beelden.

Blog

 

tweemaandelijks wordt een item uit de collectie gelicht en beschreven.

 

 

KUNSTENAARS IN DE FAMILIE  - Januari 2018

 

In de collectie bevindt zich een doos met tekeningen en kleine schetsen. Deze doos is in 1990 geschonken door Katharina Mulder[4.3.1.1.4.1] (1907-2000), achterkleinkind van Anna Jacoba van der Hucht en Johannes Kerkhoven. Het zijn in totaal 23 tekeningen

van verschillend formaat. Sommigen zijn met potlood getekend, anderen met waterverf geschilderd. Wat opvalt, is de kwaliteit.

Er zijn dan ook namen bij van gerenommeerde schilders, zoals P.G. van Os, een bekende 19e eeuwse schilder en tekenaar van dieren,

en Henriette Nilant Bannier.

 

Maar wat voor de stichting interessanter is, zijn de vier tekeningen/schilderijen van leden van de familie Kerkhoven die in de doos zijn aangetroffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeder Anna Jacoba en haar dochter Cicilia Susanna hadden dus talent voor het schilderen en tekenen. Ook dominee van Schermbeek, de echtgenoot van oudste dochter Anna Jacoba Johanna, was geen onverdienstelijk tekenaar. Opvallend in het schilderij van de vrouw in de gele jurk zijn de vlekken in het gezicht. In eerste instantie lijkt het erop alsof er iets met de verf is gebeurd. Maar bij nadere bestudering blijkt er ook iets met de rechterhand van de vrouw te zijn. Het lijkt erop dat de vrouw gewond was geraakt en Cicilia haar op dat moment heeft geportreteerd. Kleindochter van Cicilia Susanna was de kunstschilderes Hedwig Cecile Albertine van Osselen (1871-1936),

die gehuwd was met kunstschilder Johannes Leonardus Kleintjes (1872-1955). Ook in de latere generaties zijn een aantal

nakomelingen actief als beeldend kunstenaar.

 

 

 

In de doos bevindt zich een brief, die licht werpt op de herkomst ervan.

 

 

Wel Eerwaarde Heer en Vriend!

 

Mag ik u wel vriendelijk verzoeken het inleggende aan Mevrouw uwe Echtgenoot als een klein bewijs

van hoog achting aan te bieden, en er bij te willen voegen, dat het door een oud man die de vriend

van uwe Vader was, en die u als kind zijnde meer malen in het ouderlijk huis op zijne knien liet spelen,

als een aardigheid op zijn 76ste verjaardag is daar gesteld, en of schoon hij die hooge ouderdom bereikt

heeft, even als toen, gebleven is.

 

        Uw toegenegen vriend

        A. Fievez dit de Malines

 

Apeldoorn, den 13 Augustus 1860

 

 

 

 

A. Fievez dit de Malines was een Utrechtse kunsthandelaar, geboren in 1784. Zijn vader (1750-1819) was ontwerper

van textielbehang. In de ledenlijst van de Vereeniging tot bevordering  van beeldende kunsten van de maatschappij

Arti et Amicitiae te Amsterdam, komt Fievez dit de Malines voor als Amsterdams lid. In diezelfde lijst staan T.J. Kerkhoven en J.W. Kerkhoven als lid vermeld. Ik ga ervan uit dat dit broers van Johannes Kerkhoven waren, Theodorus Johannes Kerkhoven en Jan Willem Kerkhoven. De vriend waar Fievez dit de Malines in zijn brief op doelt, was Johannes Kerkhoven. Het kind dat op zijn knieën speelde, is Anna Jacoba Johanna van der Hucht geweest. De stem van de schrijver klinkt wat weemoedig, als de oude man die hij toen al was. Toch leefde hij nog tot 1877, het jaar waarin hij 92-jarige leeftijd stierf.

 

De doos is in het bezit gekomen van Katharina Mulder, kleinkind van Anna Jacoba Johanna Kerkhoven en Johannes Cornelis van Schermbeek. Zij was de laatste nakomeling van deze tak van de familie Kerkhoven.

Bij de schenking in 1990 staat genoteerd dat het een vriendenboek betreft van A.J. Kerkhoven-van der Hucht [4.3], gevolgd door de namen van de kunstenaars: J. Dalsum, A. Everts (Zaltbommel, 1835), M. Guepin, Henriette Vilant-Bannier (2x), G. van der Horst, S. Jansen Vredenburg, P.K. (2x), A.J. Kerkhoven-van der Hucht [4.3] (1836), Cicilia S. Kerkhoven [4.3.2] (2x), A.G. Luber (Amsterdam, 1836), P.G. van Os (1832, 3x), J.C. van Schermbeek [e.4.3.1], G.P. Tideman (1839), Arnolda  Vels, J.P. Verschuur, en P.J. Wildrink (Rotterdam, 1836).

 

 

 

21 januari 2018 - Wijnt van Asselt

 

 

 

Zaltbommel, gedateerd 1936, getekend door Anna Jacoba Kerkhoven-van der Hucht [4.3.] (1795-1856), echtgenote van Johannes Kerkhoven.

 

Portret, z.d., geschilderd door Cicilia Susanna Kerkhoven [4.3.2.] (1819-1890) tweede dochter van Johannes Kerkhoven en Anna Jacoba van der Hucht,gehuwd met Mr. Jan van Delden (1818-1892).

Portret, z.d., geschilderd door Cicilia Susanna Kerkhoven [4.3.2.] (1819-1890) tweede dochter van Johannes Kerkhoven en Anna Jacoba van der Hucht,gehuwd met Mr. Jan van Delden (1818-1892).

Landschap, z.d., getekend door ds. Johannes Cornelis van Schermbeek (1809-1884) echtgenoot van Anna Jacoba Johanna Kerkhoven [4.3.1.] (1818-1897), oudste dochter van Johannes Kerkhoven en Anna Jacoba van der Hucht.